Wereldzee in de polder

#interview#nieuwsbrief
Ronald vertelt dat hij zijn boek bewust start met de zin ‘Nergens voelt het water zo ver weg als op de bodem van de zee’. De Noordoostpolder, de plek waar Ronald is opgegroeid, is op het land gericht. Het IJsselmeer ligt daar verscholen achter een hoge lange dijk die over een lengte van 23 kilometer slechts drie kleine toegangswegen kent. Het Zuiderzeeverleden en een blik op het gebied werpen vanaf het water heeft altijd al zijn interesse gehad en na het lezen van Henry Havards boek Een pittoreske reis langs de dode steden van de Zuiderzee begon bij Ronald het idee te spelen om de ontdekkingstocht van Havard 150 jaar na dato opnieuw af te leggen. Havard omschreef zijn ontdekkingstocht volgens Ronald heel zintuigelijk. Hij sprak over de woeste zee, de zilte lucht die hij ervaarde, de zeehonden die om zijn schip zwommen en de weilanden die heel kruidenrijk en divers waren. Tijdens het lezen van Havards boek ervaarde Ronald een constante verbinding met het landschap, maar dat is volgens hem vandaag de dag een stuk ingewikkelder. De weidsheid van het water is nog te ervaren, maar op het land bots je ook constant op bouwwerken zoals windmolens, distributiecentra en vakantieparken. ‘Het is moeilijker geworden om een verbinding met het landschap en het water aan te gaan ten opzichte van 150 jaar geleden’, aldus Ronald. ‘Het gaat minder automatisch dan in de tijd van Havard. We moeten hier door alle veranderingen meer ons best voor doen, ook als het aankomt op de omgang met het landschap.’ Volgens Ronald heeft dat enerzijds te maken met beleid, anderzijds met de waardering van het IJsselmeergebied. De aanleg van de Afsluitdijk heeft daarin veel veranderd, want hierdoor veranderde de Zuiderzee in onze zoetwaterplas: het IJsselmeer. In combinatie met het inpolderen van delen van het IJsselmeergebied heeft dit grote gevolgen op de kustbewoners die leefden van het water. Waardering voor de nieuwe ingepolderde gebieden begint langzamerhand te komen, maar dat heeft een paar generaties geduurd. Op de vraag of er een gemeenschappelijke IJsselmeercultuur is, antwoordt Ronald dat dat niet zozeer het geval is. In hoeverre voelt een bewoner van Enkhuizen zich verbonden met iemand uit Almere? In de oudere kustdorpen berust de identiteit nog deels op het Zuiderzeeverleden. Toch speelt het water ook in de nieuwere IJsselmeerplaatsen een steeds belangrijkere rol. Daar is men bezig om een cultuur op te bouwen, maar wel met rekenschap voor het verleden. Als voorbeeld haalt Ronald een gesprek aan dat hij voerde met een Flevolander die zei dat ‘een plek zonder historie elke dag een nieuwe kans biedt om geschiedenis te schrijven’. Volgens Ronald laat dit zien dat er bewustzijn is voor het verleden van een plek én dat het een belangrijke basis is voor de identiteit van een plek. Daarin ziet Ronald ook parallellen met Havard. ‘Hij keek de hele tijd terug in de tijd en vond geschiedenis erg belangrijk, maar tegelijkertijd vond Havard ook dat men vooruit moest gaan; door ontwikkelen, maar wel met rekenschap van de geschiedenis’. Vandaag de dag kunnen we ook nog steeds leren van het verleden. In de tijd van Havard leefde men volgens Ronald nog meer in symbiose met het landschap en de natuur. Na die tijd vond er een gigantische kentering plaats, waarbij we het landschap steeds meer naar onze hand konden zetten. Het landschap werd maakbaarder en onder onze controle. Ronald is van mening dat dat een breuk in de relatie tussen mens en landschap heeft opgeleverd, maar constateert ook dat men zich steeds meer bewust wordt van het gegeven dat we het landschap niet steeds maar verder kunnen controleren en naar onze eigen hand kunnen zetten. ‘Door de klimaatverandering kunnen wij onszelf niet meer boven de natuur plaatsen, […] we moeten meebewegen met de natuurlijke dynamiek van het landschap’. In zijn boek heeft Ronald geprobeerd te laten zien hoe gelaagd het landschap is, ook in combinatie met de bebouwing die in de afgelopen 150 jaar aan de omgeving is toegevoegd. Ondanks alle ontwikkelingen herkent hij vanaf de historische tjalk op het water nog steeds een weidsheid en zijn karakteristieke elementen zoals het aangezicht van de havenbebouwing in de historische steden, de kronkelige dijken en de kaarsrechte dijken van de ingepolderde gebieden afleesbaar. De vraag hoe het IJsselmeergebied eruit zal zien over 150 jaar, als dan opnieuw de ontdekkingstocht wordt afgelegd, weet Ronald nog niet met zekerheid te beantwoorden. Havard had immers ook nooit gedacht dat de woontorens van Almere nu zouden bestaan. Het gebied zal zeker veranderen denkt Ronald, misschien nog wel sneller dan in de afgelopen anderhalve eeuw. Hij hoopt in ieder geval dat de karakteristieken van het IJsselmeergebied dan nog goed herkenbaar zijn en dat nieuwe ingrepen in het landschap plaatsvinden met rekenschap van het verleden.
Meer media
wandelen
Ongezouten wandelroute van Yftinus van Popta
Lees meer
podcast
ONGEZOUTEN interview
Lees meer
interviewontwikkeling
Presentatie Jos Bisschops - 'Eerst water, de rest komt later'
Lees meer
nieuwsbrief
ONGEZOUTEN nieuwsbrief
Lees meer
landingennatuurrecreatie
Op expeditie met Yftinus van Popta
Lees meer
interviewnatuur
Lezing Dirk Sijmons - 'Waar kijken we eigenlijk naar'
Lees meer
duurzaamheidpodcast
ONGEZOUTEN de podcast
Lees meer
ontwikkeling
Toekomstgesprekken - Almere Pampus
Lees meer
recreatietoerisme
StrandLAB Festival Almere
Lees meer
landingen
Terugblik ONGEZOUTEN x StrandLAB Almere
Lees meer
wandelen
Enkhuizen - Wijdenes (16,7 km)
Lees meer
fietsen
Enkhuizen - Workum (91,2 km)
Lees meer
wandelen
Uitdamroute (11,8 km)
Lees meer
wandelen
Almere - Scheepswrakkenroute (3,5 km)
Lees meer
wandelen
Oostvaardersplassen (18,6 km)
Lees meer
wandelen
Hoorn - Etersheim (12 km)
Lees meer
landingen
Plekberaad Uitdam
Lees meer
wandelen
Hoorn // Oosteilandroute (3,7 km)
Lees meer
wandelen
Hoorn // VOC-route (4,6 km)
Lees meer
wandelen
Historisch Lemmer (7,2 km)
Lees meer
wandelen
Rysterbosk (5,5 km)
Lees meer
fietsen
Gaasterland (48 km)
Lees meer
fietsen
Monnickendam // Waterland
Lees meer
landingen
Terugblik ONGEZOUTEN Hindeloopen
Lees meer
interviewlandingen
In gesprek met Daphne Martens van Nationaal Park Weerribben-Wieden
Lees meer
interviewlandingen
Het IJsselmeergebied volgens Leo Bruinzeel en Flos Fleischer
Lees meer
interview
In gesprek met Marian van der Weele
Lees meer
video
De archeologische kaart van het IJsselmeergebied
Lees meer
interview
ONGEZOUTEN interview - Michiel Bartels
Lees meer
interview
In gesprek met Rem van den Bosch
Lees meer
Wandelcollege ONGEZOUTEN, StrandLAB & Harm van der Geest
Lees meer
In gesprek met Fien Snelting
Lees meer
interview
Interview met Roel Doef
Lees meer
ONGEZOUTEN update
Lees meer
interview
Mark Eker: Voorbij een exclusief ruimtelijk discours
Lees meer
Persbericht ONGEZOUTEN Waterland - Uitdam
Lees meer
nieuwsbrief
Over de dijk - Op summer school expeditie
Lees meer
landingen
ONGEZOUTEN Hoorn
Lees meer
landingen
Terugblik op ONGEZOUTEN Uitdam
Lees meer
landingennieuwsbrief
De ONGEZOUTEN waaier als cadeau voor het IJsselmeergebied
Lees meer
nieuwsbriefontwikkeling
Een ONGEZOUTEN samenwerking met THETIDA
Lees meer
interviewnieuwsbrief
Wereldzee in de polder
Lees meer