Over de dijk - Op summer school expeditie

Op woensdag 21 juni vond de ONGEZOUTEN summer school expeditie plaats. Studenten van de masteropleiding Heritage & Memory liepen vanaf Scharwoude over de Westfriese Omringdijk richting Hoorn. Gedurende de tocht kwamen zij langs een dijkmagazijn, een voormalig badhuis, gemaal Westerkogge en het nieuwe stadsstrand in Hoorn. Deze projecten hebben allemaal een relatie met het IJsselmeergebied en representeren een (ruimtelijke) ontwikkeling van of nabij erfgoed, waarbij de studenten reflecteerden op de benadering van erfgoed binnen deze projecten.
#nieuwsbrief
De start van de expeditie werd verzorgd door Marlies Buurman en Jetske van Veen, beide betrokken bij DIJK. Dit project zich richt op het behoud en beleefbaar maken van watererfgoed. Dit doen zij door drie dijkmagazijnen langs de Noord-Hollandse kust open te stellen en de verhalen achter het watererfgoed voor een breder publiek te ontsluiten, onder andere door middel van een meervoudige audio-ervaring die het dijkmagazijn laat ‘praten’. Verhalen over archeologie, de Wieringermeerpolder, de Afsluitdijk en toekomst met water worden door verschillende experts verteld in de podcast DIJK. Ook is er bij het dijkmagazijn op de oude Wieringermeerdijk een luisterwandeling te doen, die de dijk op een interactieve manier verbindt met het achterland en het aangrenzende IJsselmeer.

Naast dat de geschiedenis van dit landschap is getekend door de strijd tegen, en de omgang met het water, focust DIJK op het bespreekbaar maken van een toekomstbeeld. Iedereen heeft belang bij hoe we omgaan met het water, de dijken en het landschap. Het doel is dan ook om de verhalen achter het watererfgoed een startpunt te laten zijn voor bewustwording en gesprekken over toekomstige ontwikkelingen.

"Het doel is dan ook om de verhalen achter het watererfgoed een startpunt te laten zijn voor bewustwording en gesprekken over toekomstige ontwikkelingen."

Tijdens de expeditie werd lopend, pratend en kijkend de verschillende tijdslagen van de dijk en de omgeving tussen Scharwoude en Hoorn ontrafeld. In de verte was de Hoornse historische binnenstad zichtbaar, met daarnaast een woonwijk uit het post ’65 tijdperk en een aangelegd natuurgebied op de plek van een voormalig herberg en trekvaarten tussen Hoorn, Alkmaar en Amsterdam. Voor al deze gebieden speelt een relatie met het water een belangrijke rol, en daar is de dijk onlosmakelijk mee verbonden. De dijk was hetgeen dat de bewoners eeuwenlang veilig hield tegen water en werd steeds maar verstevigd met materialen dat voor handen was. Denk hierbij aan stenen die per schip werden aangevoerd en puin van de panden uit de dichtstbijzijnde steden. Deze keuzes kwamen voort uit een functionele overweging.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de dijkversterkingsopgave van de Noord-Hollandse kust die grenst aan het Markermeer. Rondom een kaart met daarop het gehele IJsselmeergebied reflecteerde de studenten samen met Hans Manten, projectleider stadsstand van gemeente Hoorn, over de rol van erfgoed binnen het dijkversterkingstraject. Veiligheid is een aspect dat binnen de opgave zwaar meeweegt en dat werd ook duidelijk in de noodzakelijke keuze die aan de studenten werd voorgelegd; veiligheid of erfgoed? Er werd geconcludeerd dat er geen keuze tussen beide aspecten gemaakt hoeft te worden, want beide zouden een passende plek in gebiedsontwikkelingen moeten krijgen. In het voorbeeld van het stadsstrand is dit gedaan door een oeverdijk vóór de bestaande dijk aan te leggen, zodat het dijkprofiel, en daarmee de monumentale dijk, ter plaatse van Hoorn onaangetast blijft.

"Wie betrek je bij het voeren van gesprekken over ruimtelijke ontwikkelingen en hoe?"Over het maken van alleen deze keuze is een lange tijd gedaan. Niet alleen omdat de dijkversterkingsopgave invloed heeft op de dijk, maar ook op de leefomgeving van de inwoners. Zij gebruiken en beleven de plekken langs de dijk en de dijk zelf het meest, waardoor werd afgevraagd van wie het erfgoed (gevoelsmatig) is. Wie betrek je bij het voeren van gesprekken over ruimtelijke ontwikkelingen en hoe? De studenten zijn het met elkaar eens dat eerst bewustwording nodig is voordat gesprekken worden gevoerd. Niet alleen over waarom de dijkversterking noodzakelijk is, maar ook over de geschiedenis van het veranderende landschap, wat voor gevolgen het wel of niet versterken van de dijk heeft voor de (bebouwde) omgeving, en biedt een helder toekomstperspectief. De versterkte dijk is immers de komende 50 jaar sterk genoeg, maar daarna volgt opnieuw een dijkversterkingstraject. Bedenk daarom eerst met elkaar waar je over 50 jaar wilt staan en werk dan naar een oplossing, met de gevolgen van de keuzes in gedachten houdende.

Deze jonge groep studenten riep dat verandering nodig is, ondanks dat mensen van nature niet altijd van verandering houden. De (bebouwde) omgeving is in de laatste eeuwen voortdurend veranderd en zal dat de komende jaren opnieuw doen, misschien nog wel sneller dan dat we in het verleden gewend waren. Aan het einde van de ochtend stelde een van de studenten zich voor dat er in 2100 allemaal drijvende woningen voor het stadsstrand lagen. In plaats van een weerstandsreactie werd gedacht dat wij de nu nog toekomstige drijvende woningen langs de Hoornse kustlijn misschien in 2200 wel als erfgoed beschouwen…

 

Meer media
wandelen
Ongezouten wandelroute van Yftinus van Popta
Lees meer
podcast
ONGEZOUTEN interview
Lees meer
interviewontwikkeling
Presentatie Jos Bisschops - 'Eerst water, de rest komt later'
Lees meer
nieuwsbrief
ONGEZOUTEN nieuwsbrief
Lees meer
landingennatuurrecreatie
Op expeditie met Yftinus van Popta
Lees meer
interviewnatuur
Lezing Dirk Sijmons - 'Waar kijken we eigenlijk naar'
Lees meer
duurzaamheidpodcast
ONGEZOUTEN de podcast
Lees meer
ontwikkeling
Toekomstgesprekken - Almere Pampus
Lees meer
recreatietoerisme
StrandLAB Festival Almere
Lees meer
landingen
Terugblik ONGEZOUTEN x StrandLAB Almere
Lees meer
wandelen
Enkhuizen - Wijdenes (16,7 km)
Lees meer
fietsen
Enkhuizen - Workum (91,2 km)
Lees meer
wandelen
Uitdamroute (11,8 km)
Lees meer
wandelen
Almere - Scheepswrakkenroute (3,5 km)
Lees meer
wandelen
Oostvaardersplassen (18,6 km)
Lees meer
wandelen
Hoorn - Etersheim (12 km)
Lees meer
landingen
Plekberaad Uitdam
Lees meer
wandelen
Hoorn // Oosteilandroute (3,7 km)
Lees meer
wandelen
Hoorn // VOC-route (4,6 km)
Lees meer
wandelen
Historisch Lemmer (7,2 km)
Lees meer
wandelen
Rysterbosk (5,5 km)
Lees meer
fietsen
Gaasterland (48 km)
Lees meer
fietsen
Monnickendam // Waterland
Lees meer
landingen
Terugblik ONGEZOUTEN Hindeloopen
Lees meer
interviewlandingen
In gesprek met Daphne Martens van Nationaal Park Weerribben-Wieden
Lees meer
interviewlandingen
Het IJsselmeergebied volgens Leo Bruinzeel en Flos Fleischer
Lees meer
interview
In gesprek met Marian van der Weele
Lees meer
video
De archeologische kaart van het IJsselmeergebied
Lees meer
interview
ONGEZOUTEN interview - Michiel Bartels
Lees meer
interview
In gesprek met Rem van den Bosch
Lees meer
Wandelcollege ONGEZOUTEN, StrandLAB & Harm van der Geest
Lees meer
In gesprek met Fien Snelting
Lees meer
interview
Interview met Roel Doef
Lees meer
ONGEZOUTEN update
Lees meer
interview
Mark Eker: Voorbij een exclusief ruimtelijk discours
Lees meer
Persbericht ONGEZOUTEN Waterland - Uitdam
Lees meer
nieuwsbrief
Over de dijk - Op summer school expeditie
Lees meer
landingen
ONGEZOUTEN Hoorn
Lees meer
landingen
Terugblik op ONGEZOUTEN Uitdam
Lees meer
landingennieuwsbrief
De ONGEZOUTEN waaier als cadeau voor het IJsselmeergebied
Lees meer
nieuwsbriefontwikkeling
Een ONGEZOUTEN samenwerking met THETIDA
Lees meer
interviewnieuwsbrief
Wereldzee in de polder
Lees meer