ONGEZOUTEN

NEDERLAND VERANDERT

Er wachten ons grote uitdagingen op onder andere het gebied van water, klimaat, natuur, ecologie, energie, visserij, toerisme, recreatie en wonen. Deze opgaven hebben veel invloed op hoe de omgeving er straks uit komt te zien.
Ook in het IJsselmeergebied wordt steeds zichtbaarder hoe deze ontwikkelingen vragen om betrokkenheid, de juiste keuzes en een goede onderlinge afstemming.


ONGEZOUTEN

Met ONGEZOUTEN brengen we professionals, bewoners, ondernemers en overheden samen. Met activiteiten én een meereizend podium bieden we ruimte voor uitwisseling, inspiratie en verbinding. 
We maken bovendien ook duidelijk welke veranderingen er op stapel staan. De kracht van deze tocht door het IJsselmeergebied, van gemeente naar gemeente, van provincie naar provincie, is dat we op een creatieve manier partijen bij elkaar brengen die niet standaard aan dezelfde tafel zitten.

ONGEZOUTEN is een initiatief van MOOI Noord-Holland en Het Oversticht en wordt mede mogelijk gemaakt door de Erfgoed Deal en Provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland, Provincie Friesland en Provincie Overijssel.

BPIJ


De campagne komt voort uit het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ), een samenwerkingsverband van verschillende overheden en maatschappelijke partners rond het IJsselmeer en de randmeren. Samen met de Handreiking Omgevingskwaliteit, een Inspiratieteam en een Verkenning vormt de Campagne een zorgvuldig pakket aan bouwstenen dat op eigen wijze werkt aan een drietal, in de Agenda IJsselmeergebied 2050 geformuleerde ambities. Voor meer informatie zie hier

 

Agenda IJsselmeergebied 2050

De omgang met het water is zo verweven met onze geschiedenis dat we soms vergeten hoe bijzonder dit is. Dat geldt zeker voor het IJsselmeergebied.
Als geen ander vertelt dit gebied het verhaal van Nederland. Het geheel van water, oud land en nieuw land is uniek in de wereld.
Ook de combinatie van internationale natuurwaarden met de vele gebruiksfuncties voor bijvoorbeeld waterveiligheid, zoetwatervoorziening, waterrecreatie, scheepvaart en visserij is bijzonder.

In het Deltaprogramma zijn maatregelen voor het toekomstige waterbeheer vastgelegd, maar daarmee zijn we er nog lang niet.
Er ligt nog een grote uitdaging om deze maatregelen in samenhang te bezien en goed af te stemmen op de kwaliteiten en functies van het IJsselmeergebied. De Agenda IJsselmeergebied 2050 beschrijft het gewenste toekomstperspectief voor het gebied en hoe we dit aan willen pakken.


Erfgoed Deal

Het team van ONGEZOUTEN heeft met succes meegedongen naar de Erfgoeddeal van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Doel van deze deal is om met overheden en maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit de bewustwording te vergroten van de (erfgoed) kwaliteiten van de kustlandschappen van het IJsselmeergebied (inclusief de oude kusten en de randmeren), bij zowel professionals als bij het publiek.
En te laten zien dat zij kunnen bijdragen aan hoogwaardige en integrale ontwikkelingen die meer kunnen worden dan een optelsom van lokale en sectorale planontwikkeling. Door op allerlei verschillende manieren langdurig en structureel in te zoomen op de (erfgoed)kwaliteiten van het gebied wordt de grote waarde van het IJsselmeergebied duidelijk bij een breed publiek.