Persbericht ONGEZOUTEN Waterland - Uitdam

Nederland verandert. We kampen met grote transitieopgaven die gepaard gaan met uiteenlopende en ingrijpende veranderingen in ons landschap. Ook in het IJsselmeergebied is het een uitdaging om verschillende belangen ten aanzien van windmolenparken, visserij, dijkversterking, waterberging en recreatie dichterbij elkaar te brengen. Dit vraagt om weloverwogen keuzes, afstemming en een meer integrale aanpak. Daarom is het rondreizende activiteitenprogramma ONGEZOUTEN in het leven geroepen. Op woensdag 28 juni strijkt ONGEZOUTEN neer in Waterland en krijgt iedereen de kans om gezamenlijk mee te denken over de toekomst van gemeente Waterland. De dijk in Uitdam vormt hierbij een uniek toneel van lezingen, expedities, toekomstgesprekken en landart die in samenspraak met de bewoners van Uitdam tot stand zijn gekomen.

#

Wat is ONGEZOUTEN?

ONGEZOUTEN is een rondreizend activiteitenprogramma dat professionals, bewoners, ondernemers en overheden samenbrengt om de dialoog aan te gaan over de kwaliteit van het IJsselmeergebied, en ruimte biedt voor uitwisseling, inspiratie en verbinding rondom het IJsselmeer. De kracht van deze tocht door het IJsselmeergebied, van gemeente naar gemeente, van provincie naar provincie, is dat we op een creatieve manier partijen bij elkaar brengen die niet standaard aan dezelfde tafel zitten. Ook maken we duidelijk welke veranderingen op stapel staan en hoe belangrijk het is om bij iedere ontwikkeling kwaliteit toe te voegen aan het IJsselmeergebied als geheel. Met activiteiten zoals toekomstateliers, lezingen en expedities langs de IJsselmeerkust, stimuleren we bewustwording van de ecologische en de cultuurhistorische kwaliteiten van het IJsselmeergebied, gaan we op zoek naar manieren waarop deze kwaliteiten aan de basis van de gebiedsontwikkelingen kunnen staan, en werpen we een blik op de verre toekomst.


ONGEZOUTEN in Waterland

In gemeente Waterland spelen diverse opgaven die de doelstellingen ONGEZOUTEN raken. Zo worden de Markermeerdijken versterkt en zijn deze na voltooiing van de werkzaamheden voor een periode van 50 jaar veilig. Wat dan? Kunnen we nu alvast voorsorteren op een oplossing voor de opgave waar de volgende generatie mee te maken krijgt? Ook in het binnenland spelen actuele en toekomstige opgaven die het landschap zullen veranderen, zoals de omgang met bodemdaling. Om dit te remmen en de uitstoot van CO2 te verminderen, wordt het waterpeil in de sloten op een aantal plaatsen al verhoogd. Deze ingreep heeft grote consequenties voor het landgebruik en de agrariërs in het gebied. Daarnaast houden ruimtelijke kwaliteit, verstedelijking, toerisme en recreatie de bewoners bezig, gezien gemeente Waterland grenst aan de snelgroeiende Metropool Regio Amsterdam (MRA). Kortom, in gemeente Waterland spelen diverse opgaven die allemaal met elkaar verband houden en zeer bepalend zijn voor de toekomst van het gebied.ONGEZOUTEN biedt nu iedereen de kans om in gezamenlijkheid hierover na te denken en te kijken hoe participatie en kennisoverdracht leidend kunnen worden in besluitvorming.

 

Dagprogramma

Op woensdag 28 juni strijkt ONGEZOUTEN de hele dag neer in gemeente Waterland, op de dijk in Uitdam. Het programma van deze dag is in samenspraak met een werkgroep van inwoners uit Uitdam tot stand gekomennaar aanleiding van een unieke bijeenkomst afgelopen najaar. De dag staat in het teken van kennisdeling, inspiratie en verbinding tussen beleidsmakers, bestuurders, inwoners, kunstenaars, ontwerpers, agrariërs, terreinbeheerders, opgavemanagers en ecologen. Kortom, een divers gezelschap. Het dagprogramma start met expedities door het gebied. Onder leiding van een expert wordt het landschap (her)ontdekt, de betekenis ervan doorgrond, en kennis over de toekomstige opgaven verkregen. De expedities worden gevolgd door toekomstgesprekken in landart op de dijk onder leiding van componist en kunstenaar Merlijn van Twaalfhoven. Iedereen kan aan de gesprekken deelnemen. Gezamenlijk kijken we vooruit: hoe ziet de ideale leefomgeving er in 2050 uit? Na deze eerste ronde voeden toonaangevende sprekers Vincent Linderhof (onderzoeker Wageningen Universiteit) en Mark Eker (regionaal ontwerper Provincie Noord-Holland) de toekomstperspectieven met kennis. Vincent Linderhof legt het veenweidegebied langs de meetlat en informeert welke keuzes gemaakt moeten worden. Mark Eker neemt je mee in een ontwerpgerichte benadering ten aanzien van de kusten van het IJsselmeer. Na de lunch wordt bekeken wat deze informatie betekent voor de toekomstperspectieven. Vanuit de toekomst keren we vervolgens terug naar het heden. Wat betekenen de uitkomsten van de gesprekken voor de agenda van vandaag? ONGEZOUTEN is 28 juni namelijk niet alleen aanwezig om het gesprek op gang te brengen, maar ook om afspraken te maken over participatie, betrokkenheid en kennisoverdracht in de toekomst.

 

Naast deelname aan de programmaonderdelen is de dijk ter hoogte van Uitdam met landart de hele dag toegankelijk voor omwonenden en geïnteresseerden.


Aanmelden

Wil je het ONGEZOUTEN dagprogramma op woensdag 28 juni bijwonen? Meer informatie vind je hier.

 

 

 

Meer media
wandelen
Ongezouten wandelroute van Yftinus van Popta
Lees meer
podcast
ONGEZOUTEN interview
Lees meer
interviewontwikkeling
Presentatie Jos Bisschops - 'Eerst water, de rest komt later'
Lees meer
nieuwsbrief
ONGEZOUTEN nieuwsbrief
Lees meer
landingennatuurrecreatie
Op expeditie met Yftinus van Popta
Lees meer
interviewnatuur
Lezing Dirk Sijmons - 'Waar kijken we eigenlijk naar'
Lees meer
duurzaamheidpodcast
ONGEZOUTEN de podcast
Lees meer
ontwikkeling
Toekomstgesprekken - Almere Pampus
Lees meer
recreatietoerisme
StrandLAB Festival Almere
Lees meer
landingen
Terugblik ONGEZOUTEN x StrandLAB Almere
Lees meer
wandelen
Enkhuizen - Wijdenes (16,7 km)
Lees meer
fietsen
Enkhuizen - Workum (91,2 km)
Lees meer
wandelen
Uitdamroute (11,8 km)
Lees meer
wandelen
Almere - Scheepswrakkenroute (3,5 km)
Lees meer
wandelen
Oostvaardersplassen (18,6 km)
Lees meer
wandelen
Hoorn - Etersheim (12 km)
Lees meer
landingen
Plekberaad Uitdam
Lees meer
wandelen
Hoorn // Oosteilandroute (3,7 km)
Lees meer
wandelen
Hoorn // VOC-route (4,6 km)
Lees meer
wandelen
Historisch Lemmer (7,2 km)
Lees meer
wandelen
Rysterbosk (5,5 km)
Lees meer
fietsen
Gaasterland (48 km)
Lees meer
fietsen
Monnickendam // Waterland
Lees meer
landingen
Terugblik ONGEZOUTEN Hindeloopen
Lees meer
interviewlandingen
In gesprek met Daphne Martens van Nationaal Park Weerribben-Wieden
Lees meer
interviewlandingen
Het IJsselmeergebied volgens Leo Bruinzeel en Flos Fleischer
Lees meer
interview
In gesprek met Marian van der Weele
Lees meer
video
De archeologische kaart van het IJsselmeergebied
Lees meer
interview
ONGEZOUTEN interview - Michiel Bartels
Lees meer
interview
In gesprek met Rem van den Bosch
Lees meer
Wandelcollege ONGEZOUTEN, StrandLAB & Harm van der Geest
Lees meer
In gesprek met Fien Snelting
Lees meer
interview
Interview met Roel Doef
Lees meer
ONGEZOUTEN update
Lees meer
interview
Mark Eker: Voorbij een exclusief ruimtelijk discours
Lees meer
Persbericht ONGEZOUTEN Waterland - Uitdam
Lees meer
nieuwsbrief
Over de dijk - Op summer school expeditie
Lees meer
landingen
ONGEZOUTEN Hoorn
Lees meer
landingen
Terugblik op ONGEZOUTEN Uitdam
Lees meer
landingennieuwsbrief
De ONGEZOUTEN waaier als cadeau voor het IJsselmeergebied
Lees meer
nieuwsbriefontwikkeling
Een ONGEZOUTEN samenwerking met THETIDA
Lees meer
interviewnieuwsbrief
Wereldzee in de polder
Lees meer