Een ONGEZOUTEN samenwerking met THETIDA

Een interessante spin-off van ONGEZOUTEN is de daaruit voortvloeiende samenwerking met de TU/e in het Horizon project THETIDA, een internationaal onderzoeksproject naar de gevolgen van klimaatverandering op het cultureel erfgoed in Europese kustgebieden. Het IJsselmeergebied vormt een van de 7 pilots binnen het project. Eind september, tijdens het ONGEZOUTEN programma op de Afsluitdijk, stelden de onderzoekers zich voor aan het publiek en vertelden zij meer over de inhoud en de werkwijze van THETIDA.
#nieuwsbrief#ontwikkeling

Gedurende de onderzoeksfase van 3,5 jaar zetten de onderzoekers van het THETIDA-project zich samen met haar partners in voor een veerkrachtig en duurzaam behoud van cultureel erfgoed langs de Europese kust en onderwater. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan methoden en technologieën die het erfgoed kunnen behoeden tegen de effecten van het veranderende klimaat. Daarnaast richt THETIDA zich op het ontwikkelen van langetermijnstrategieën en beleidsinstrumenten voor klimaat neutrale kustgebieden.

In het onderzoek komen aspecten zoals risicobeheersing, bescherming, strategische preventie van schade aan erfgoed, en het identificeren en afweren van bedreigingen als gevolg van klimaatverandering aan bod. Ook wordt tijdens het onderzoek gewerkt met innovatieve technologische tools en participatieprocessen waarbij een samenwerking wordt gezocht met de lokale bevolking. THETIDA vindt het namelijk van belang om hen actief bij het project te betrekken omdat de effecten van klimaatverandering op erfgoed met name zichtbaar en voelbaar zijn bij de lokale gemeenschap. ONGEZOUTEN zal THETIDA helpen met het ophalen van inzichten van bewoners in het IJsselmeergebied over hun veranderende erfgoed en omgeving.

ONGEZOUTEN en THETIDA hopen hiermee een brug te slaan tussen wetenschap en de lokale bevolking, waarbij de lokale kennis en perspectieven onderdeel kunnen uitmaken van een breed gedragen Europees onderzoeksproject. Ben je benieuwd naar meer informatie over THETIDA? Bezoek dan https://thetida.eu/#/home

Meer media
wandelen
Ongezouten wandelroute van Yftinus van Popta
Lees meer
podcast
ONGEZOUTEN interview
Lees meer
interviewontwikkeling
Presentatie Jos Bisschops - 'Eerst water, de rest komt later'
Lees meer
nieuwsbrief
ONGEZOUTEN nieuwsbrief
Lees meer
landingennatuurrecreatie
Op expeditie met Yftinus van Popta
Lees meer
interviewnatuur
Lezing Dirk Sijmons - 'Waar kijken we eigenlijk naar'
Lees meer
duurzaamheidpodcast
ONGEZOUTEN de podcast
Lees meer
ontwikkeling
Toekomstgesprekken - Almere Pampus
Lees meer
recreatietoerisme
StrandLAB Festival Almere
Lees meer
landingen
Terugblik ONGEZOUTEN x StrandLAB Almere
Lees meer
wandelen
Enkhuizen - Wijdenes (16,7 km)
Lees meer
fietsen
Enkhuizen - Workum (91,2 km)
Lees meer
wandelen
Uitdamroute (11,8 km)
Lees meer
wandelen
Almere - Scheepswrakkenroute (3,5 km)
Lees meer
wandelen
Oostvaardersplassen (18,6 km)
Lees meer
wandelen
Hoorn - Etersheim (12 km)
Lees meer
landingen
Plekberaad Uitdam
Lees meer
wandelen
Hoorn // Oosteilandroute (3,7 km)
Lees meer
wandelen
Hoorn // VOC-route (4,6 km)
Lees meer
wandelen
Historisch Lemmer (7,2 km)
Lees meer
wandelen
Rysterbosk (5,5 km)
Lees meer
fietsen
Gaasterland (48 km)
Lees meer
fietsen
Monnickendam // Waterland
Lees meer
landingen
Terugblik ONGEZOUTEN Hindeloopen
Lees meer
interviewlandingen
In gesprek met Daphne Martens van Nationaal Park Weerribben-Wieden
Lees meer
interviewlandingen
Het IJsselmeergebied volgens Leo Bruinzeel en Flos Fleischer
Lees meer
interview
In gesprek met Marian van der Weele
Lees meer
video
De archeologische kaart van het IJsselmeergebied
Lees meer
interview
ONGEZOUTEN interview - Michiel Bartels
Lees meer
interview
In gesprek met Rem van den Bosch
Lees meer
Wandelcollege ONGEZOUTEN, StrandLAB & Harm van der Geest
Lees meer
In gesprek met Fien Snelting
Lees meer
interview
Interview met Roel Doef
Lees meer
ONGEZOUTEN update
Lees meer
interview
Mark Eker: Voorbij een exclusief ruimtelijk discours
Lees meer
Persbericht ONGEZOUTEN Waterland - Uitdam
Lees meer
nieuwsbrief
Over de dijk - Op summer school expeditie
Lees meer
landingen
ONGEZOUTEN Hoorn
Lees meer
landingen
Terugblik op ONGEZOUTEN Uitdam
Lees meer
landingennieuwsbrief
De ONGEZOUTEN waaier als cadeau voor het IJsselmeergebied
Lees meer
nieuwsbriefontwikkeling
Een ONGEZOUTEN samenwerking met THETIDA
Lees meer
interviewnieuwsbrief
Wereldzee in de polder
Lees meer