Interview met Roel Doef

Water, vis en polders hebben Roel Doef, adviseur watermanagement bij Rijkswaterstaat, al vanaf jongs af aan gefascineerd. ONGEZOUTEN ging met Roel in gesprek over zijn binding met het IJsselmeergebied en hoe dit heeft geleid tot nieuwe perspectieven en concepten zoals de achteroever in de Koopmanspolder.
#interview

Werken aan waterbeheer   

Tijdens mijn stage bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in 1980-1981 deed ik ecologisch veld- en laboratoriumonderzoek naar driehoeksmosselen, duikeenden en vissen in het IJsselmeer. Wat ik als kind aan de stenen oever van de Proefpolder nog niet had kunnen overzien, begon zich nu stukje bij beetje te openbaren. De onderwaterwereld leek eerst een wereld apart, maar mijn inzichten veranderden toen mijn goede leermeesters inzicht gaven in de grotere verbanden in ruimte en tijd. Mijn enthousiasme voor het IJsselmeer groeide grenzeloos en in de jaren die volgden kon ik bij Rijkswaterstaat aquatisch ecologisch onderzoek in het IJsselmeergebied uitvoeren. Ik deed daarvoor onder andere veldwerk en laboratoriumproeven aan kranswieren uit de Veluwerandmeren. Ook organiseerde ik waterplanten karteringen voor het IJsselmeergebied en was nauw betrokken bij Actief Biologisch Beheer, waar vissen, en met name snoek en brasem een belangrijke rol in speelden. Ik absorbeerde alle nieuwe kennis en genoot van de vele uitdagingen die het werk me bood, maar toch had ik nog niet helemaal mijn draai gevonden.   

Op een gegeven moment mocht ik een presentatie geven over onderzoeksresultaten van Actief Biologisch Beheer. In die presentatie heb ik, naast de cijfertjes en grafieken, ook een beeldend verhaal gemaakt.
Veel van de processen die plaatsvonden in onze watersystemen waren bijvoorbeeld vergelijkbaar met die van een tuinvijvertje of een aquarium, en deze manier van kennisoverdracht sprak een groot publiek aan.  Door de wetenschappelijke en ambtelijke wereld te vertalen naar de alledaagse praktijk, ontdekte ik dat mijn enthousiasme, creativiteit en verbindende manier van samenwerken en kennis overdragen een voedingsbodem had gekregen in de ordelijke, zakelijke en ambtelijke wereld van Rijkswaterstaat. 
  

  

Inmiddels breidde mijn werkpakket zich uit naar natuurontwikkeling, landschapsbeheer en gebiedsinrichting. Daarin deed ik samen met mijn collega’s nieuwe inzichten op; met name het gebied bij Lake Peipsi op de grens van Estland-Rusland was zeer inspirerend. Dit gebied heeft te maken met grote peilverschillen en daardoor een intensieve interactie tussen het meer en het omringende land. Dat inspireerde me om het natuurlijke systeem te bevorderen door achter onze dijken water te bergen in onze polders en daar te spelen met verschillende waterpeilen. Hiermee ontstaan ook nieuwe habitats voor planten en dieren. Mede op basis van deze referentie hebben we het Ecologisch Perspectief voor het IJsselmeergebied geschreven, waarin doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000 samenkwamen, evenals de suggestie voor een groot 'oermoeras’, wat een inspiratiebron voor de Marker Wadden zou zijn. Maar misschien nog wel belangrijker was het inzicht dat een wisselend en natuurlijker waterpeil, hoger in de winter en uitzakkend in de zomer, van cruciaal belang was voor de ontwikkeling van een gezond aquatisch ecosysteem.   

  

Het waterpeil in een achteroever kan, in tegenstelling tot in het grote IJsselmeer, heel sterk fluctueren. Dat biedt niet alleen allerlei nieuwe kansen zoals een fijne leefomgeving voor flora en fauna, maar ook voor andere gebruiksfuncties.

Blauw-groene draad: Water, vis en polders  

Het is 2007 als Remco van Ek en ik deelnemen aan een workshop over waterinnovatie. Op de achterkant van een sigarendoos - die had je toen nog – schetsten we een concept waarbij water vanuit het IJsselmeer binnendijks opgevangen werd. In dat nieuwe binnendijkse gebiedje konden de waterpeilen fluctueren. We noemden het een ‘Achteroever’. Toen de Provincie Noord-Holland plannen had voor een nieuwe inrichting van de Koopmanspolder, hebben we de ideeën vanuit de werkgroep Koopmanspolder Natuurlijk Aangepast (KNAP) ingebracht, waaronder die van de achteroever. Deze werkgroep bestond uit een groep gedreven Andijkers die zich inzette voor een betekenisvolle ontwikkeling van de polder. Vanuit Rijkswaterstaat kon ik het aanmelden als een innovatieproject, dat in samenwerking met provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap is uitgevoerd. Kunstenaar Ben Raaijman heeft een patroon in de vorm van een draaikolk ontworpen. Een achteroever heeft een slimme verbinding met het IJsselmeer; water is gecontroleerd in en uit te laten. En het waterpeil in een achteroever kan, in tegenstelling tot in het grote IJsselmeer, heel sterk fluctueren. Dat biedt niet alleen allerlei nieuwe kansen zoals een fijne leefomgeving voor flora en fauna, maar ook voor andere gebruiksfuncties.   

  

 Sinds de afronding van de nieuwe inrichting en de plaatsing van de visvriendelijke buisvijzel functioneert de Koopmanspolder sinds 2012 als proefpolder voor innovatief waterbeheer; tegenwoordig heet dat een ‘Living Lab’. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de Koopmanspolder bijzonder waardevol voor een rijke flora en fauna is: het heeft een soortenrijke vegetatie, het is succesvol paai- en opgroei gebied voor vissen en vele vogels weten de polder te vinden.  Ook is het concept succesvol toegepast in het EU-project ‘Achteroever Wieringermeer’, waarin kringloop landbouw en -visserij, drijvende teelten in verziltende omstandigheden en de kweek van Chinese wolhandkrab belangrijke thema’s waren. Dit project heeft waardevolle perspectieven voor het waterbeheer opgeleverd. Het concept Achteroever is opschaalbaar in vele andere gebieden, bijvoorbeeld bij de Oostvaardersplassen, de Noord-Hollandse Markermeerkust en de Friese Kust. Maar ook in het buitenland is belangstelling voor dit innovatieve concept.  Momenteel loopt het project Zuiverende Waterlandschappen waarmee PWN verkent welke lessen te leren zijn uit de Koopmanspolder voor de inrichting van nieuwe drinkwatergebieden.   

  

De rode draad in mijn leven blijkt een blauw-groene draad te zijn. Het gaat bij mij om water, vis en polders. En nu is de cirkel bijna rond. Komend jaar hoop ik nog actief te werken aan drie thema’s: een EU-netwerk van Large ShallowLakes-Lagoons, het opbouwen van een kennisnetwerk rond het IJsselmeergebied en de advisering bij Achteroeverprojecten. Graag deel ik nog mijn kennis en ervaring en probeer ik jongeren enthousiast te maken voor het IJsselmeergebied, onder andere bij lezingen, waterchallenges en excursies. Na volgend jaar hoop ik een komma te zetten achter mijn werkzame leven, maar waarschijnlijk zal ik niet achter de geraniums gaan zitten. Er zijn nog te veel mooie uitdagingen!  

Voor meer informatie zie hier.

Door zoet water uit het IJsselmeer in de polder achter de dijken te laten en daar te experimenteren met peilverschillen, krijgen deze gebieden een nieuwe functie. Dit biedt meerwaarde op het gebied van ecologie, economie en recreatie.
Meer media
wandelen
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Ongezouten wandelroute van Yftinus van Popta
Lees meer
podcast
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
ONGEZOUTEN interview
Lees meer
interviewontwikkeling
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Presentatie Jos Bisschops - 'Eerst water, de rest komt later'
Lees meer
nieuwsbrief
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
ONGEZOUTEN nieuwsbrief
Lees meer
landingennatuurrecreatie
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Op expeditie met Yftinus van Popta
Lees meer
interviewnatuur
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Lezing Dirk Sijmons - 'Waar kijken we eigenlijk naar'
Lees meer
duurzaamheidpodcast
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
ONGEZOUTEN de podcast
Lees meer
ontwikkeling
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Toekomstgesprekken - Almere Pampus
Lees meer
recreatietoerisme
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
StrandLAB Festival Almere
Lees meer
landingen
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Terugblik ONGEZOUTEN x StrandLAB Almere
Lees meer
wandelen
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Enkhuizen - Wijdenes (16,7 km)
Lees meer
fietsen
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Enkhuizen - Workum (91,2 km)
Lees meer
wandelen
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Uitdamroute (11,8 km)
Lees meer
wandelen
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Almere - Scheepswrakkenroute (3,5 km)
Lees meer
wandelen
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Oostvaardersplassen (18,6 km)
Lees meer
wandelen
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Hoorn - Etersheim (12 km)
Lees meer
landingen
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Plekberaad Uitdam
Lees meer
wandelen
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Hoorn // Oosteilandroute (3,7 km)
Lees meer
wandelen
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Hoorn // VOC-route (4,6 km)
Lees meer
wandelen
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Historisch Lemmer (7,2 km)
Lees meer
wandelen
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Rysterbosk (5,5 km)
Lees meer
fietsen
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Gaasterland (48 km)
Lees meer
fietsen
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Monnickendam // Waterland
Lees meer
landingen
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Terugblik ONGEZOUTEN Hindeloopen
Lees meer
interviewlandingen
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
In gesprek met Daphne Martens van Nationaal Park Weerribben-Wieden
Lees meer
interviewlandingen
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Het IJsselmeergebied volgens Leo Bruinzeel en Flos Fleischer
Lees meer
interview
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
In gesprek met Marian van der Weele
Lees meer
video
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
De archeologische kaart van het IJsselmeergebied
Lees meer
interview
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
ONGEZOUTEN interview - Michiel Bartels
Lees meer
interview
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
In gesprek met Rem van den Bosch
Lees meer
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Wandelcollege ONGEZOUTEN, StrandLAB & Harm van der Geest
Lees meer
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
In gesprek met Fien Snelting
Lees meer
interview
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Interview met Roel Doef
Lees meer
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
ONGEZOUTEN update
Lees meer
interview
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Mark Eker: Voorbij een exclusief ruimtelijk discours
Lees meer
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Persbericht ONGEZOUTEN Waterland - Uitdam
Lees meer
nieuwsbrief
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Over de dijk - Op summer school expeditie
Lees meer
landingen
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
ONGEZOUTEN Hoorn
Lees meer
landingen
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Terugblik op ONGEZOUTEN Uitdam
Lees meer
landingennieuwsbrief
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
De ONGEZOUTEN waaier als cadeau voor het IJsselmeergebied
Lees meer
nieuwsbriefontwikkeling
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Een ONGEZOUTEN samenwerking met THETIDA
Lees meer
interviewnieuwsbrief
Koopmanspolder (voorgrond) en Vooroeverproject en IJsselmeer op achtergrond. Foto Jelle Doef
Wereldzee in de polder
Lees meer