ONGEZOUTEN update

Sinds het plekberaad in Uitdam en de landing in Weerribben-Wieden, beide plaatsgevonden in het laatste kwartaal van 2022, heeft ONGEZOUTEN niet stilgezeten. Op de achtergrond zijn gesprekken met Werkgroep Uitdam gevoerd over de uitkomsten van het plekberaad en hoe de gewenste thematieken te verwerken in het dagprogramma voor ONGEZOUTEN Waterland dat op woensdag 28 juni zal plaatsvinden. Daarnaast heeft StrandLAB Almere opnieuw een samenwerking gezocht met ONGEZOUTEN. In samenwerking met hen wordt op vrijdag 12 mei een wandelcollege georganiseerd én verzorgen wij op woensdag 21 juni in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA) een summer school expeditie bij het nieuwe Stadsstrand in Hoorn.
#

ONGEZOUTEN Waterland 

Tijdens het plekberaad in dorpshuis ’t Schooltje in Uitdam kwamen bewoners van het dorp, afgevaardigden van gemeente Waterland, provincie Noord-Holland, de Alliantie Markermeerdijken, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Bureau Toerisme Laag Holland samen om met elkaar te onderzoeken én te ondervinden op welke manier het beste ruimte gecreëerd kan worden voor uitwisseling, inspiratie en verbinding, met oog op de huidige en toekomstige opgaven waar Waterland mee te maken krijgt. Onder voorzitterschap van kunstenaar en componist Merlijn Twaalfhoven werden de deelnemers uitgedaagd om in de verre toekomst te kijken. Ieder vertegenwoordigde een kind onder de 12 jaar, waarna vanuit dat perspectief diverse gesprekken werden gevoerd over Uitdam in 2050. Hoe ziet het gebied er dan uit? Welke kwaliteiten zijn belangrijk om te versteken of juist los te laten? En hoe zorgen we gezamenlijk voor verandering? 

 

Uit het plekberaad kwam al naar voren dat de bewoners graag hun kennis over de opgaven in de omgeving, en wat hen daarin te doen staat, willen verrijken om een zinvolle dialoog met beleidsmakers te kunnen voeren, en daarmee participatie op een wederkerige manier tot stand te laten komen. De resultaten van de enquête, die na het plekberaad door de Werkgroep Uitdam is verspreid onder de bewoners in Uitdam, laat zien dat er een grote belangstelling is voor thema’s als natuur- en waterkwaliteit en energietransitie en klimaatadaptatie. De vraag naar het opbouwen van kennis houdt concreet verband met belangrijke opgave die de afgelopen jaren, en nu nog steeds speelt; de dijkversterking. De nieuwe dijk dient Uitdam te beschermen tegen extreme regenval en hoge waterstanden, maar staat tegelijkertijd symbool voor een complex proces tussen bewoners en overheid. Een belangrijke opgave die eraan zit te komen is het voornemen tot het verhogen van het waterpeil. Hiermee wordt een verdere bodemdaling en oxidatie, en stijging van de CO2 tegengegaan, maar heeft grote gevolgen voor de landbouw en agrariërs in het gebied. Daarnaast houdt ruimtelijke kwaliteit, verstedelijking, toerisme en recreatie de bewoners bezig, gezien de snelgroeiende Metropool Regio Amsterdam (MRA). Kortom, in gemeente Waterland spelen diverse opgaven die allemaal met elkaar verband houden en zeer bepalend zijn voor de toekomst van het gebied.  

 

Op woensdag 28 juni zal tijdens het ONGEZOUTEN evenement de kennis over het gebied in relatie tot bovengenoemde opgaven op verschillende manieren worden verrijkt. Onder andere door lezingen en toekomstgesprekken, opnieuw onder leiding van Merlijn Twaalfhoven. Daarnaast heeft iedereen de kans om in de weken voorafgaand aan 28 juni mee te gaan op expeditie in de omgeving. Houdt onze website en socials in de gaten voor meer informatie.  

 

ONGEZOUTEN wandelcollege tijdens LED Lente 

StrandLAB Almere organiseert op vrijdag 12 mei LED Lente (Luisteren, Eten & Doen), met als thema ‘ritme van de wind’. Het culturele programma omvat meerdere activiteiten die zich richten op natuur, milieu, verandering en/of vernieuwing, waaronder een wandelcollege in samenwerking met ONGEZOUTEN.  

 

Tijdens de wandeling wordt de tweede aflevering van de ONGEZOUTEN podcast met ecoloog Harm van der Geest geluisterd. Harm is werkzaam bij het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica van de UvA. Met zijn boot, de R.V. Dreissena, trotseert Harm regelmatig het Markermeer om onderzoek te doen naar factoren die de biodiversiteit van het gebied beïnvloeden. Niet alleen aan de oppervlakte van het gebied, maar ook onder het wateroppervlak van het Markermeer bevindt zich een fascinerende wereld vol leven. Het ecosysteem werkt echter niet meer naar behoren en dit komt met name door menselijke activiteiten. Hoe kan de verbinding met zee en achterland worden hersteld? Hoe kan men bijdragen aan het herstel van de onderwaterwereld en kunnen wij het tij nog keren? Je zult het allemaal al wandelend langs de kust te weten komen 

 

Niet alleen tijdens de wandeling, maar ook na afloop zijn Harm en ONGEZOUTEN aanwezig om met de wandelaars in gesprek te gaan over de biodiversiteit in het IJsselmeergebied en de toekomstige opgaven die ons te wachten staan. Wil je graag meewandelen? Dan kun je je via deze link aanmelden 

 

ONGEZOUTEN summer school expeditie 

Op woensdag 21 juni organiseert ONGEZOUTEN samen met de UvA een Summer School Expeditie voor studenten van de masteropleiding Heritage and Memory.Het thema van deze expeditie is ‘Erfgoed in verbinding’. De studenten zullen samen met experts langs de Hoornse kust in Noord-Holland wandelen, waarbij zij op basis van twee actuele casussen – de transformatie van een dijkmagazijn en het realiseren van het Hoornse Stadsstrand - kritisch zullen nadenken over de benadering en ontwikkeling van erfgoed.Hoe krijgt bijvoorbeeld het materiële en immateriële erfgoed een plaats binnen deze ontwikkelingen? En is er een rol voor de burger in de ontwikkeling? 

 

De expeditie zal starten op de dijk in Scharwoude. Vanaf de dijk wandelen we het buitendijkse gebied in om te bekijken hoe dit landschap door de jaren is ontstaan en hoe het mee kan profiteren van de nieuwe ontwikkeling van de Markermeerdijken. Welke kansen liggen er voor dit gebied, hoe kan de cultuurhistorie ervan beter beleefbaar worden en welke bijdrage kan de lokale gemeenschap hieraan leveren? 
 

De expeditie zal zich over de Westfriese Omringdijk, en langs het voormalige gemaal Westerkogge, vervolgen naar het Hoornse stadsstrand; een nieuwe oeverdijk parallel aan de ‘oude’ kust. Op deze locatie is de noodzakelijke dijkverzwaring aangegrepen om een nieuwe recreatieve functie aan de dijk toe te voegen. Ook hier wordt een verbinding in plaats van scheiding met het water gemaakt, waarbij een hernieuwde relatie tussen de kust en het historische centrum van Hoorn ontstaat. Welke (erfgoed)benadering is voor de aanleg van het stadsstrand gekozen? Welke gevolgen heeft deze heroriëntatie op het IJsselmeer, de binnenstad en de historische verhalen? En welk (nieuw) verhaal vertelt het stadsstrand? 

 

De summer school expeditie wordt uitsluitend voor de studenten van de UvA georganiseerd, maar na afloop zal een verslag op deze website worden gepubliceerd.  

Meer media
wandelen
Ongezouten wandelroute van Yftinus van Popta
Lees meer
podcast
ONGEZOUTEN interview
Lees meer
interviewontwikkeling
Presentatie Jos Bisschops - 'Eerst water, de rest komt later'
Lees meer
nieuwsbrief
ONGEZOUTEN nieuwsbrief
Lees meer
landingennatuurrecreatie
Op expeditie met Yftinus van Popta
Lees meer
interviewnatuur
Lezing Dirk Sijmons - 'Waar kijken we eigenlijk naar'
Lees meer
duurzaamheidpodcast
ONGEZOUTEN de podcast
Lees meer
ontwikkeling
Toekomstgesprekken - Almere Pampus
Lees meer
recreatietoerisme
StrandLAB Festival Almere
Lees meer
landingen
Terugblik ONGEZOUTEN x StrandLAB Almere
Lees meer
wandelen
Enkhuizen - Wijdenes (16,7 km)
Lees meer
fietsen
Enkhuizen - Workum (91,2 km)
Lees meer
wandelen
Uitdamroute (11,8 km)
Lees meer
wandelen
Almere - Scheepswrakkenroute (3,5 km)
Lees meer
wandelen
Oostvaardersplassen (18,6 km)
Lees meer
wandelen
Hoorn - Etersheim (12 km)
Lees meer
landingen
Plekberaad Uitdam
Lees meer
wandelen
Hoorn // Oosteilandroute (3,7 km)
Lees meer
wandelen
Hoorn // VOC-route (4,6 km)
Lees meer
wandelen
Historisch Lemmer (7,2 km)
Lees meer
wandelen
Rysterbosk (5,5 km)
Lees meer
fietsen
Gaasterland (48 km)
Lees meer
fietsen
Monnickendam // Waterland
Lees meer
landingen
Terugblik ONGEZOUTEN Hindeloopen
Lees meer
interviewlandingen
In gesprek met Daphne Martens van Nationaal Park Weerribben-Wieden
Lees meer
interviewlandingen
Het IJsselmeergebied volgens Leo Bruinzeel en Flos Fleischer
Lees meer
interview
In gesprek met Marian van der Weele
Lees meer
video
De archeologische kaart van het IJsselmeergebied
Lees meer
interview
ONGEZOUTEN interview - Michiel Bartels
Lees meer
interview
In gesprek met Rem van den Bosch
Lees meer
Wandelcollege ONGEZOUTEN, StrandLAB & Harm van der Geest
Lees meer
In gesprek met Fien Snelting
Lees meer
interview
Interview met Roel Doef
Lees meer
ONGEZOUTEN update
Lees meer
interview
Mark Eker: Voorbij een exclusief ruimtelijk discours
Lees meer
Persbericht ONGEZOUTEN Waterland - Uitdam
Lees meer
nieuwsbrief
Over de dijk - Op summer school expeditie
Lees meer
landingen
ONGEZOUTEN Hoorn
Lees meer
landingen
Terugblik op ONGEZOUTEN Uitdam
Lees meer
landingennieuwsbrief
De ONGEZOUTEN waaier als cadeau voor het IJsselmeergebied
Lees meer
nieuwsbriefontwikkeling
Een ONGEZOUTEN samenwerking met THETIDA
Lees meer
interviewnieuwsbrief
Wereldzee in de polder
Lees meer