Toekomstgesprekken - Almere Pampus

#ontwikkeling

Vanuit de ontwerpprincipes uit de Handreiking Omgevingskwaliteit IJsselmeergebied werken we samen aan de 'agenda van de toekomst’. Vanuit natuur, ecologie en cultuurhistorie beschouwen we de ruimtelijke ontwikkelingen voor Almere Pampus en onderzoeken we de invloed en kansen van deze opgave voor het IJsselmeergebied als geheel. Hoe kunnen we gezamenlijk vanuit de huidige waarden en unieke kenmerken van het gebied, zo goed mogelijk omgaan met de uitdagingen die op ons wachten?

Gebiedsontwikkeling Almere Pampus levert een grote bijdrage aan de woningbouwopgave in Nederland.

Meer media