donderdag 12 mei 2022

Zonne-eilanden voor de kust van Wieringerhoek

De gemeente Hollands Kroon heeft de Kustvisie IJsselmeerkust verworpen. Daarin staan de plannen van het Rijk voor natuurgebied Wieringerhoek om eilanden voor energievoorziening voor de kust aan te leggen. De gemeentes en provincie Noord Holland zijn hierin bevoegd gezag en moeten uiteindelijk beslissen wat er in de Wieringerhoek gaat gebeuren. De IJsselmeervereniging is geen voorstander voor de verdere eilandisering van het IJsselmeer. De Natuur- en Mileuorganisaties, de scheepvaart en de visserij spraken zich eerder uit tegen de zonne-eilanden.

 

De Provincie Noord Holland heeft de voorstellen van Vogebescherming en de Natuur- en mileuorganisaties om natuurlijke achteroevers te maken en binnendijks zonne-energie op te wekken naast zich neergelegd. De Provincie heeft nota bene het onderzoek naar de buitendijkse zonne-eilanden van Cor Buitendijk uitbesteed aan het onderzoeksbureau dat ook bij de plannen ervoor betrokken is. Over onafhankelijke beoordeling gesproken.

Lees verder...
Meer actueel