woensdag 13 april 2022

Pas op de plaats bij verbreding sluis Afsluitdijk

Er komt een pas op de plaats bij de verbreding van de sluis in de Afsluitdijk. Drie betrokken provincies hebben dat afgesproken met minister Mark Harbers.

Friesland, Overijssel en Flevoland spraken dinsdag over het project met de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Er lagen twee recente problemen op tafel: de verzilting in het IJsselmeer en de prijzen en toeleveringsproblemen in de bouw.

Wat verzilting betreft is duidelijk dat het ontwerp anders moet. Aanvankelijk was een zogenoemde stand still afgesproken: de verbreding van de sluis mocht niet voor méér verzilting zorgen dan nu het geval is.

Recent is duidelijk geworden dat de sluis voor meer verzilting zorgt dan gedacht. Die verzilting levert risico’s op voor de drinkwaterwinning bij Andijk (Noord-Holland). Daarom moet het ontwerp nu anders: in plaats van een stand still moet de nieuwe sluis er nu voor zorgen dat mínder zout water het IJsselmeer in gaat. Onderzoeken naar verzilting en mogelijke oplossingen zijn naar verwachting eind dit jaar klaar.

Meer actueel