donderdag 12 mei 2022

Waterveiligheid botst met woningbouw

‘We moeten opletten dat we onze cultuurhistorie niet laten verdwijnen. Recreatie en toerisme is namelijk een zeer grote inkomstenbron van de gemeenten aan de Friese IJsselmeerkust. Aan de ene kant kenmerkt het gebied zich door de rust en dat willen we zo houden. Aan de andere kant zijn er ook maatregelen nodig om de waterveiligheid te waarborgen en genoeg zoetwater te hebben. Maar helpen we met al onze maatregelen niet het karakteristieke landschap om zeep? We hebben honderden jaren oude dijken die we voor recreatie weer goed in het zicht willen krijgen, maar deels verdwijnen ook oude keringen. Dat is ook niet bevorderlijk voor de cultuurhistorische waarde van het gebied.’

Lees verder...

Meer actueel